Strona główna | O nas

O nas


Polskie Centrum Budownictwa Difin i Müller sp. z o.o.

Pozycję wydawnictwa na rynku prasy budowlanej ugruntowały dwa miesięczniki: ogólnobudowlany „Forum Budowlane”, ukazujący się od 1996 roku oraz magazyn poświęcony wyłącznie branży dachowej i dekarskiej „Dachy”, ukazujący się 2000 roku. W 2008 roku dołączyły kolejne tytuły: „Informatyka w Budownictwie”, „Tynki” i „Dachy Płaskie”. A od 2010 roku również „Budownictwo monolityczne” (od 2014 r. ukazujące się pod nazwą "Świat Betonu"). Najnowszym magazynem naszego wydawnictwa jest "Nowoczesna Gospodarka Odpadami" - na rynku od 2013 r.

Profil wydawnictwa Polskie Centrum Budownictwa Difin i Müller sp. z o.o. uzupełniają publikacje książkowe z zakresu budownictwa ogólnego, prawa budowlanego oraz książki przydatne dekarzom. Do tej pory ukazały się dwie pozycje dla dekarzy: „Technika krycia dachówką karpiówką” oraz „Ceramiczne pokrycia dachowe. Szczegóły wykonawcze”. Oba tytuły odpowiadają na ogromne zapotrzebowanie polskiego rynku na praktyczne porady i wskazówki wykonawcze. Poza wspomnianymi książkami obecnie dostępne są również m.in.: „Rusztowania robocze i nośne”, „Przewodnik przetargowy inwestora prywatnego” oraz „Przewodnik sporządzania opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane finansowane przez IBRD i EBOR”.

Z wydawnictwem związane są również prężnie działające portale internetowe:

www.forum-budowlane.pl

www.dachy.info.pl

www.dachyplaskie.info.pl

www.tynki.info.pl

www.swiatbetonu.pl

www.informatykawbudownictwie.pl

www.e-gospodarkaodpadami.pl

LOSOWE TAGI SYSTEMU
OSTATNIO DODANE PRZETARGI
Zamawiający Przedmiot zamówienia
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Sp. z o.o. Malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących zasób komunalny gminy, zarządzanych i administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Częstochowie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawy sukcesywne chemii gospodarczej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

42 Baza Lotnictwa Szkolnego Remont placu apelowego na terenie kompleksu w m. Sochaczew

Urząd Gminy Budowa sieci wodociągowej w Wąwelnicy

Gmina Opatówek Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Opatówek w miejscowościach: Zduny ul. Długa, Szulec, Sierzchów

Urząd Gminy w Morawicy/Gmina Morawica Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Morawica w roku szkolnym 2016/2017, dodatkowe przewozy organizowane przez Gminę Morawica oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych

ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie opaski żołądkowe i balony wewnątrzżołądkowe do chirurgicznego leczenia otyłości

Warszawski Uniwersytet Medyczny Dostawa systemu do wielkoskalowych analiz sekwencji DNA dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, znak sprawy AEZ/S-095/2016

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Na dostawę produktów leczniczych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego określonych w 4 pakietach.

6 Wojskowy Oddział Gospodarczy Roboty remontowe ogólnobudowlane i elektryczne w budynku nr 260 w kompleksie wojskowym m. Ustka