Strona główna | AktualnościSkanska: Wzmacniamy pozycję lidera

Skanska: Wzmacniamy pozycję lidera

Rozmowa z Piotrem Janiszewskim (na zdjęciu z lewej) wiceprezesem zarządzającym Skanska S.A.

Artur Kuźmiuk: Jest Pan związany z firmą Skanska praktycznie od samego początku. Jak wyglądał przebieg pańskiej kariery?

Piotr Janiszewski: Ze Skanska związany jestem już od ponad 18 lat, czyli od początku działalności firmy w Polsce. Przeszedłem wiele szczebli kariery – od inżyniera budowy, przez menedżera projektu, a następnie dyrektora oddziału. W latach 2007–2011 odpowiadałem za budowę północnego odcinka autostrady A1 z Gdańska do Torunia. Kolejnym krokiem w mojej karierze było stanowisko wiceprezesa firmy i dyrektora budownictwa inżynieryjnego.


AK: Od marca tego roku jest Pan wiceprezesem zarządzającym. Jakie wyzwania i cele oczekują na nowym stanowisku?

PJ: Obecnie odpowiadam za działalność operacyjną firmy. Naszym głównym celem jest wzmocnienie pozycji Skanska jako lidera branży budowlanej. Chcemy być jeszcze bardziej konkurencyjni, innowacyjni i efektywni. Wyzwania dla nas, jako firmy, wynikają w dużej części ze zmieniającego się otoczenia rynkowego. W I kwartale tego roku odnotowany został spadek produkcji budowlanej wynikający z opóźnienia w wydawaniu pieniędzy z nowej perspektywy unijnej przez inwestorów publicznych. Opóźnienia w ogłaszaniu przetargów są widoczne zarówno w budownictwie kubaturowym, jak i drogowym i kolejowym. Cały czas bacznie obserwujemy rynek – przewidujemy, co może nastąpić i reagujemy na to, co się na nim dzieje.


AK: Przez tak długi okres pracy w Skanska brał Pan udział w realizacji wielu inwestycji w kraju. Jaka była najbardziej znacząca?

PJ: Wszystkie inwestycje, przy których miałem możliwość pracować, uznaję za istotne. Najważniejsza była jednak dla mnie budowa północnego odcinka autostrady A1 z Gdańska do Torunia, którą zrealizowaliśmy w latach 2007–2011. Kontrakt ten o wartości 5,5 mld zł był największym zrealizowanym od początku istnienia Skanska w Polsce. Oba odcinki autostrady zostały zakończone w rekordowo krótkim czasie – zarówno fazę I, jak i II oddaliśmy do użytkowania na długo przed terminami zawartymi w kontraktach.


AK: A jakie kontrakty Skanska pozyskała od początku tego roku?

PJ: Jesteśmy firmą lokalną. Mamy swoje struktury zarówno w małych miejscowościach, jak i miastach wojewódzkich i wszędzie tam realizujemy projekty. W 2015 roku mieliśmy w całym kraju prawie 2 tysiące kontraktów. W tym roku pozyskaliśmy wiele nowych projektów, spośród których warto wymienić kilka wybranych: modernizację nadwiślańskich bulwarów w Warszawie, budowę hali 100-lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych w Krakowie, modernizację pływalni w Białymstoku czy budowę dróg i ulic w wielu miejscach naszego kraju. Jednocześnie działamy na skalę ogólnokrajową, poprzez nasze oddziały dedykowane do realizacji dużych projektów kubaturowych i inżynieryjnych. Na początku roku podpisaliśmy kontrakt o wartości 335 mln zł brutto na rozbudowę drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wyszków – węzeł „Poręba”. Rozpoczęliśmy także rewitalizację linii kolejowej nr 169 Tychy – Orzesze Jaśkowice na odcinku Tychy – Łaziska Średnie o wartości blisko 40 mln zł. Rozwijamy kompetencję betonową i związaną z realizacją projektów morskich. Jednocześnie, poprzez współpracę z naszymi siostrzanymi jednostkami deweloperskimi, które są obecne na rynku warszawskim i w miastach regionalnych, działamy jako budowniczy miast, realizując ich projekty.


AK: Firma chwali się, że na swoich budowach wykorzystuje najnowocześniejsze technologie...

PJ: Innowacyjność dotyczy tak naprawdę każdego naszego działania i każdego dnia. Można powiedzieć, że to nasza codzienność. Stosujemy innowacyjne technologie zarówno przy mniejszych, jak i dużych projektach. Stawiamy na technologię BIM i coraz mocniej ją rozwijamy. Dzięki tej technologii na odpowiednio wczesnych etapach projektu jesteśmy w stanie wykryć niezgodności projektowe czy różnego rodzaju kolizje. W tym roku po raz pierwszy na naszym projekcie – Green2Day we Wrocławiu zastosowaliśmy BIM 360. BIM ma przed sobą bardzo duże możliwości, a jego dalszy rozwój może usprawnić realizację wielu przyszłych projektów. Korzystamy też z takich technologii jak dron i system 3D. Realizujemy dużo projektów wspartych na etapie oferowania przez geodezję 3D. Potrafimy zeskanować budynki i drogi, a w zeszłym roku wykonaliśmy skanowanie laserowe 3D ogromnego zbiornika wodnego Świnna Poręba. Przy budowie dróg wykorzystujemy mieszankę pochodzącą z recyklingu materiału pozyskanego z rozbiórki drogi istniejącej. W 2015 roku wybudowaliśmy unikalną w skali kraju kładkę z żywicy termoutwardzalnej, która nie ulega korozji i jest odporna na różne czynniki biologiczne oraz chemiczne. Również w zeszłym roku rozpoczęliśmy realizację pierwszego w Polsce osiedla mieszkaniowego, które otrzyma certyfikat środowiskowy BREEAM.


AK: Dużo uwagi Skanska przykłada także do bezpieczeństwa na budowie i w jej pobliżu...

PJ: Troska o życie to jedna z naszych podstawowych wartości, którymi kierujemy się w codziennym działaniu. Byliśmy jednym z pierwszych sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, utworzonego w 2010 roku. Jego aktywność nie słabnie, ciągle nowe firmy i instytucje są zainteresowane włączeniem się w nasze działania. Obecnie Porozumienie tworzy dziesięciu największych generalnych wykonawców. Wypracowaliśmy wiele wspólnych inicjatyw, m.in. program szkoleń okresowych dla pracowników produkcyjnych i pracowników nadzoru, wspólne założenia do procesu weryfikacji podwykonawców pod kątem spełnienia wymogów bhp czy obowiązek noszenia okularów ochronnych na budowach. Od kilku lat organizujemy także wspólnie Tydzień Bezpieczeństwa, który jest największą w naszym kraju inicjatywą poświęconą bezpieczeństwu pracy. Mówiąc o bezpieczeństwie, myślimy nie tylko o pracownikach naszych budów, ale całym otoczeniu. Od 8 lat prowadzimy np. kampanię pod hasłem „Bezpieczni w pobliżu budowy”, w ramach której spotkamy się z dziećmi ze szkół podstawowych, zlokalizowanych nieopodal placów budów, by edukować o bezpieczeństwie. Tylko w 2015 roku zorganizowaliśmy 100 takich akcji edukacyjnych, w których wzięło udział 15 tysięcy dzieci.


AK: Firmy budowlane, także Skanska odnotowały spore wzrosty w ubiegłym roku. Jak wg Pana będzie wyglądał bieżący rok i najbliższe 2–3 lata?

PJ: W I kwartale tego roku branża budowlana w Polsce odczuła spadek kondycji rynku. Wiemy, że trend ten się odwróci. Zależy to jednak w dużym stopniu od przyspieszenia wydawania środków z nowej perspektywy unijnej. Trudno w tej chwili prognozować, jak zakończy się rok 2016, czy jak będzie wyglądała sytuacja na rynku za 2 czy 3 lata, ponieważ warunki zmieniają się bardzo dynamicznie. Na pewno musimy pamiętać o tym, że po roku 2020 wszyscy – zarówno firmy wykonawcze, jak i inwestorzy publiczni, staniemy w obliczu braku unijnych środków i już teraz musimy się na tę sytuację
przygotować.


AK: Dziękuję za rozmowę.

Źródło: Forum Budowlane, nr 6 (241) 2016
DODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się